HADAS SHEINFELD

שנה חדשה, התחלה חדשה

אחרי תקופה של שקט ב”בלוגרית” הגיע זמן עדכונים והתחלות חדשות. בחודשים האחרונים הייתי פחות פנויה לכתיבה בבלוג, בגלל כמה סיבות עיקריות. קליקטייל גדלה והולכת, ותהליך גיוס של מנהלי מוצר לצוות שלי היה ארוך ולא פשוט. בסופו של דבר, ממש בדקה התשעים, מצאתי שתי מנהלות מוצר מוכשרות ומקסימות, שאני בטוחה שהתרומה שלהן למוצר ולחברה תהיה מעולה. […]