HADAS SHEINFELD

להשקיע במערכות היחסים. גם במשרד.

בזמן האחרון כמה אנשים שונים, ודווקא מהזן הטכני, דיברו איתי על החשיבות של מערכות יחסים בתוך המשרד. על כך שצריך להשקיע בקשרים עם אנשים, ולא רק לשבת בחדר שלך ולעשות עבודה מצוינת. כמובן שעבודה מצוינת היא תנאי ראשוני ובסיסי בעיני, אבל זה פשוט לא מספיק. הסיבה שאנשים בדרך כלל חושבים שזה לא מספיק, היא שיש […]