HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: אמנים

הנושא הזה הוא מורכב ממש, וצריך להבין איך מודלים עובדים, וגם איך עובדות זכויות יוצרים כדי לנסות לפצח את זה. אני מודה מראש - אני מבינה קצת בשני הנושאים, אבל לא מספיק, ואשמח...