HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: אנרגיה

בכל הדיונים על תפקידה של מנהלת המוצר (כן המנכ"לית של המוצר, לא המנכ"לית של המוצר), יש רשימה של מטלות ותהליכים...