HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: החלטות

האם אתם עושים חשבון נפש מקצועי לקראת יום כיפור? החלטות לקראת השנה החדשה? אני אוהבת סיכומים והחלטות ומאמינה גדולה במטרות. אבל...
״אף פעם לא היתה לי דוגמא טובה, הנחיה, איך עושים ניהול מוצר ״כמו שצריך״אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מורכבים...