HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: לקוחות

בחודשים האחרונים אני מייעצת קצת לסטארטאפים, ויש אתגר אחד שראיתי כבר כמה פעמים בשלבים הממש ראשוניים. הנה הסיפור, בהפשטה - שני פאונדרים, יחסית צעירים, יש להם השקעת סיד מקרנות שוות (קטנה או גדולה,...