HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: מבחן בית

שני טיפים, או ליתר דיוק שתי עצות, ממש ממש חשובות שאני רוצה לתת למנהלים ומנהלות שמגייסים בימינו. יש לי המון...