HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: מטרות

״אנחנו סטארטאפ בתוך הקורפורייט״האם יש שקר גדול מזה? כשאומרים דברים כאלה, זה בדרך כלל אומר:- אנחנו ממש לא סגורים עדין על...