HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: מקצוע

אז הנה, הסתיים לו עוד כנס productX, זו השנה השמינית של הכנס, השנה השביעית שאני משתתפת, ובאמת שמדובר בחגיגה של...