HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: ספוטיפיי

ספוטיפיי משקיעים המון בתוכן של פודקסטים - דוגמאות אחרונות הן הפודקסט של ברק אובמה וספרינגסטין, וכמובן הקניה של הפודקסט של...
מחשבות בעקבות הפרק של "ניהול מוצר - גרסאת הבמאי" שבו בני ואייר ארחו את נדב כהן שהיה דירקטור פיתוח בספוטיפיי...