HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: פוליטיקלי קורקט

הנה דבר אחד שבאמת באמת עוזר לנשים להתקדם במקום העבודה - קבוצות תמיכה נשיות.  אני יודעת, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט....