HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: פסיכולוגיה

הגעתי למסקנה שאני לא מבינה את הפסיכולוגיה של תגובות לפוסטים ברשת. לא רק שאני לא מבינה את המגיבים, אני גם...