HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: קליקאפ

אחת השאלות שעולה בכל דיון על תכנון/ספרינטים/roadmap וכו׳, היא באיזה כלי הכי טוב להשתמש. רשימת הדרישות לכלי המושלם היא ארוכה ביותר. החל מהממשק - שיהיה פשוט ונח לכולם להשתמש, שיהיה גמיש שנוכל...
בואו נדבר על תעדופים. או כמו שקוראים להם אצלינו - priorities. לייצר את העקרונות הנכונים לתעדוף, ואת התעדופים הנכונים, זו אחת המטלות החשובות ביותר של מנהלת המוצר. שימו לב לסדר - קודם כל, אנחנו צריכים...