HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: שקיפות

אחת השאלות שעולה בכל דיון על תכנון/ספרינטים/roadmap וכו׳, היא באיזה כלי הכי טוב להשתמש. רשימת הדרישות לכלי המושלם היא ארוכה ביותר. החל מהממשק - שיהיה פשוט ונח לכולם להשתמש, שיהיה גמיש שנוכל...