HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: 2023

כבר השבוע השני של דצמבר ובעולם פורסמו מילות השנה של המילונים הגדולים, טקס קלאסי של סוף שנה קלנדרית. כן,...
 אז מה עושים אצלכם בארגון לכבוד ״יום האישה הבינלאומי״ (במרץ), ולכבוד נשים בכלל? אולי בא לכן הפעם להבין לעומק איך הגענו...