HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: fair use

הנושא הזה הוא מורכב ממש, וצריך להבין איך מודלים עובדים, וגם איך עובדות זכויות יוצרים כדי לנסות לפצח את זה. אני מודה מראש - אני מבינה קצת בשני הנושאים, אבל לא מספיק, ואשמח...
  האם רק אותי הפח הזה משעשע ביותר?     הסבר: fair use הוא המושג שבו משתמשות חברות הסלולר להגביל את חבילות הגלישה ה"בלתי מוגבלות".