HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: generative AI

בהמשך למצגת הסיכום של 2023 שלבן אוונס לגבי AI and everything else, יש שאלה אחת שאני לא רואה שעוסקים בה,...
נתקלתי ברשת במצגת הזו, של דן סירוקר, יזם שהכרתי בסיבוב הקודם שלו עם אופטימייזלי. הסטארטאפ שהוא מקים עכשיו הוא בנושא...
הנושא הזה הוא מורכב ממש, וצריך להבין איך מודלים עובדים, וגם איך עובדות זכויות יוצרים כדי לנסות לפצח את זה. אני...