HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: RSS

החלטתי לעשות מנוי למגזין wired, ולקבל אותו בשיטה הישנה והטובה - דואר ישראל, הביתה בפעם בחודש. אני לא זוכרת מתי הפעם...