HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: user-centered

כולם מדברים על למונייד, ובצדק. למי שבמקרה לא מכיר/שמע, מדובר בסטארטאפ ישראלי, שהוא למעשה חברת ביטוח חדשה. הייחוד הבסיסי שלה הוא במודל הגביה - היא גובה מהמבוטחים אחוז קבוע שהוא מחיר השרות...