HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: youtube

ההיקף והרוחב של אמצעי הביטוי בעולם האינטרנט הם כידוע הדבר הכי נפלא בעולם הזה, אבל גם אחד האתגרים הגדולים. איך...
רק אתמול התלהבתי מהתזמורת הסמפונית של יוטיוב, והנה נתקלתי בפרויקט אחר לחלוטין, אבל גם הוא מחבר את המוסיקאים ביוטיוב. אחר...
כל כך פשוט וכל כך מגניב. YouTube יצאו ביוזמה להקים תזמורת סימפונית - בהתחלה וירטואלית, בהמשך אמיתית ביותר - כולל הופעה...